NAČELNICA JUŽNOBANATSKOG OKRUGA: Borba protiv sive ekonomije strateški prirotet!

250
0
SHARE

Borba protiv sive ekonomije i vraćanje novca u legalne tokove, strateški je prioritet svih inspekcijskih službi u Južnobanatskom okrugu, rekla je za portal juznibanat.rs Danijela Lončar načelnica Južnobanatskog upravnog okruga.

– Siva ekonomija nanosi veliku štetu državi, a kako su 2017. i 2018. proglašene za godine borbe protiv sive ekonomije u okviru Nacionalnog plana za borbu pritiv sive ekonomije, očekujem u narednom periodu još radikalniju i oštriju borbu sa ovom pošasti, u kojoj će i naše inspekcijske službe dati svoj bezrezervni i puni doprinos, istakla je Lončareva.

Podsetila je da su sve aktivnosti inspekcijskih sužbi redovne i planske, kao i da su kontrola rada na crno, kontrola nelegalnog prevoza, kontrola izdavanja fiskalnih računa, kooridinarane zajedničke kontrole ugostiteljskih objekata i kontrola rada na gradilištima aktulene tokom cele godine. Ako se ukaže potreba aktivnosti će biti i pojačane.

– Reč je o profesionalcima na šta ukazuju rezultati rada, naravno uvek ima mesta za poboljšanje. Ozbiljan problem u radu inspekcijskih službi predstavlja starosna struktura, ne popunjavanje upražnjenih radnih mesta, odnosno nedovoljan broj izvršilaca, kao i nedostatak novih mladih kadrova na koje bi trebalo blagovremeno i sistematično prenositi znanja i iskustva. Međutim, analiza rada državne uprave ukazala je na pomenute nedostatke, detektovani su problemi i u narednom periodu će se raditi na otklanjanju istih, obećala je Danijela Lončar.

Ipak, ne mogu svi biti zadovoljni. Ima li pritužbi na rad inspekcijskih službi?

– Iako verujem da ima nezadvoljnih, posebno kada je potrebno primeniti neke “nepopularne” zakonske odredbe, pritužbi, da ja znam za njih, nije bilo. Postoji i ona druga mogućnost da se desi greška i propust u radu od strane inspektora, što naravno nije nemoguće, ali nisam imala prilike da se suočim sa takvim situacijama.

Kakvi su pokazatelji u borbi protiv rada na crno?

– Rad na crno je hroničan problem, međutim ima i tu ozbiljnih pomaka. Intenziviranje pojačanih kontrola inspekcije rada u ovoj oblasti dalo je rezultate. Najbolji pokazatelj je podatak Nacionalne službe za zapošljavanje koji ide u prilog smanjenja stope nezaposlenosti, do koje nije došlo zbog novih privrednih aktivnosti, već upravo zbog pritiska inspekcije rada na poslodavace da prijave radnike. Ujedno se apeluje na svest samih radnika, da ne pristaju na rad na crno, jer na taj način sebe lišavaju svih prava koja proizilaze iz radnog odnosa.

Kakva je situacija na terenu kada je u pitanju bezbednost u okrugu i stopa kriminaliteta?

– Na osnovu izveštaja MUP-a i PU Pančevo bezbednost u Južnobanatskom okrugu je na zavidnom nivou, a ukupna stopa kriminaliteta je u konstantnom opadanju. Stanje javnog reda i mira, kao i stanje bezbednosti saobraćaja je stabilno.

S obzirom na to da je Načelnik okruga ujedno i predsednik okružnog Štaba za vanredne situacije na koji način su lokalne samouprave organizovane da se suoče sa vandrednim situacijama?

– Moramo imati sistem u kome ćemo uvek biti spremni na najgoru situaciju, pa će u narednom periodu aktivnosti usmerene u tom pravcu biti prioritet. Bavićemo se realizacijom prekograničnih projekata kako bismo podigli stepen opremljenosti I stručnosti pripadnika sektora za vanredne situacije, zatim osposobljavanjem ciljnih grupa za uspešno organizovanje i planiranje prevencije i pripravnosti u vanrednim situacijama, podizanju svesti, stručnosti i jačanju sistema odbrane. U saradnji sa lokalnim samoupravama plan mi je da animiram udruženja građana i žensku populaciju kroz organizovane obuke od strane stručnih lica ,sve u cilju podizanja nivoa spremnosti civilnog društva, odnosno jačanju civilne zaštite kao davno zaboravljene kategorije koja može i treba postati faktor najznačajnije podrške preventivne zaštite u vanrednim situacijama.

Na koji način građani mogu da se uključe u kreiranje okruženja u kome žive i rade?

– Otvorena sam za sve predloge, sugestije i kritike ukoliko ih ima, jer kritika je poželjna stvar, na taj način dolazimo do rešenja gde je svaka strana jednako zadovoljna. Građani mogu u svakom trenutku izneti svoje probleme koji su u domenu naših inspekcijskih službi, ukazati na nepravilnosti u radu poslodavca kao i povrede njihovog ustavom zagarantovanog prava podnošenjem prijave. Mene mogu kontaktirati lično u sedištu upravnog okruga, kao i telefonom i mejlom.

Koji su vaši planovi i ciljevi u narednom periodu?

– Svi moji planovi su definisani i usmerni ka ostvarenju poverenog mi zadatak, a to je sprovođenje politike Vlade Srbije na teritoriji Južnog Banata. Tu nema ni dileme ni kompromisa. Spremna sam na to da će biti teških momenata, ali me to neće pokolebati. Daću svoj puni lični i profesinalni doprinos. Vreme je jedini neobnovljivi resurs a nemamo ga na pretek.

Izvor: Južni Banat

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *