SMATSA Vazduhoplovna akademija (SAA) u Vršcu

173
0
SHARE

Akademija

SMATSA Vazduhoplovna akademija (SAA) posluje u sastavu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd (SMATSA doo). Pilotska akademija nalazi se u Vršcu, u Srbiji – oko 80 km severoistočno od Beograda, dok se Centar za obuku kontrolora letenja (KL) nalazi u neposrednoj blizini međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu.
SAA broji preko 40 zaposlenih – iskusnih predavača, instruktora, rukovodećeg i administrativnog osoblja.

Zašto odabrati obuku baš u SMATSA Vazduhoplovnoj akademiji?

1) Reputacija
• Od 1954. godine obučili smo više od 2000 pilota koji su leteli za više od 30 različitih avio kompanija.
• Od 1967. godine obučili smo više od 2100 kontrolora letenja koji posao obavljaju u Evropi, Aziji i Africi, a naš Centar za upravljanje vazdušnim saobraćajem (ATM centar) rangiran je na 2. mestu u Evropi u pogledu bezbednosti.
2) Uslovi za školovanje
• Posedujemo sopstveni aerodrom sa aerodromskim kontrolnim tornjem, 1700 kvadratnih kilometara vazdušnog prostora određenog za školovanje i modernizovanu flotu od 20 vazduhoplova (Cessna 172S, Cessna 172N i Cessna 310).
• Posedujemo moderni centar za obuku KL opremljen simulatorom vrhunske tehnologije.
3) Vrednost
• Naše dozvole odobrene su od strane Evropske agencije za bezbednost vazdušnog saobraćaja – EASA (ne zahteva se dodatna obuka) i mi ćemo vas pripremiti da postanete najbolji piloti ili kontrolori letenja po veoma povoljnoj ceni bez skrivenih troškova ili iznenađenja
Istorija

SMATSA Vazduhoplovna akademija i grad Vršac imaju dugu i slavnu tradiciju školovanja pilota.

Prvi let u Vršcu je sproveo pilot-inženjer Aurel Vlaiku, koji je bio za komandama aviona i to 11.08.1912. godine. Povoljni vetrovi učinili su da region Vršca postane optimalna oblast za jedrilice tako da je 1925. godine formiran prvi aero-klub „Naša krila“. Sa porastom popularnosti jedriličarskog sporta došla su i velika ulaganja, a prvo takvo ulaganje je bila izgradnja prvog hangara za smeštaj vazduhoplova 1934. godine.

Nakon drugog svetskog rata u Vršcu je nastavljena intenzivna obuka pilota jedriličara. Grupa pod imenom „Deveti“ otvorila je školu jedriličarstva, a leteli su jedrilicama koje su sami dizajnirali i izradili.
Tokom ovih posleratnih godina ukupan, godišnji broj sati letenja u Vršcu bio je veći nego ukupan broj sati u svim drugim letačkim centrima u Jugoslaviji. Zbog toga je vrhovna komanda Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva proglasila Vršac centrom za obuku pilota jedriličara. Centar za jedriličarstvo Vršac je 1947. godine prešao u nadležnost Civilnih vazduhoplovnih vlasti Jugoslavije.

Civilne vazduhoplovne vlasti su 1954. godine imenovale Vršac za zvanični Državni vazduhoplovni centar. Tada su se pilotima jedriličarima pridružili padobranci, piloti vazduhoplova i modelari. Piloti iz Vazduhoplovnog centra u Vršcu učestvovali su na mnogim takmičenjima i doneli su kući mnoge medalje i rekorde.

Centar za obuku kontrolora letenja (KL) osnovan je 1962. godine, a prva klasa kontrolora letenja započela je svoje školovanje 1964. godine. Centar za obuku kontrolora letenja u Beogradu, koji je bio sastavni deo Agencije za kontrolu letenja Jugoslavije, bio je jedini Centar za obuku KL u Jugoslaviji. U sledećih 49 godina, Centar za obuku KL u Beogradu obučio je 48 nacionalnih i 5 međunarodnih klasa studenata. Na osnovu posebnih sporazuma, međunarodni studenti KL iz Libije, Palestine, Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Slovenije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine takođe su školovani u ovom Centru.

JAT – Jugoslovenska vazduhoplovna kompanija preuzela je kontrolu nad Vazduhoplovnim centrom Vršac 1972. godine. Sa novim nazivom, JAT Letačka akademija, ovaj centar je preuzeo i novu ulogu – obuku profesionalnih saobraćajnih pilota. Tokom sledećih 38 godina, skoro 2000 pilota iz bivše Jugoslavije, Indije, Turske, Libije, Malte i mnogih drugih zemalja dobili su svoja krila u JAT Akademiji.

Od 2010. godine Akademija se nalazi u sastavu Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd (SMATSA doo) i dobija novi naziv – SMATSA Vazduhoplovna akademija (SAA). SMATSA doo je uložila značajna sredstva u razvoj akademije, a posebno u unapređenje njene flote i infrastrukture kako bi ih podigla na nivo koji odgovara potrebama i očekivanjima današnjih ambicioznih pilota.

Lokacija

Kompleks Vazduhoplovne akademije u Vršcu

Vršac, jedan od najstarijih gradova banatske regije, nalazi se na jugoistočnom rubu Panonske nizije, na udaljenosti od oko 80 kilometara severoistočno od Beograda. U svojoj dugoj istoriji u obuci pilota, opština Vršac pruža gostoprimstvo studentima iz drugih zemalja više od 40 godina. Akademija je uspostavila blisku saradnju sa lokalnim organima vlasti kako bi se obezbedili bezbednost i sigurnost svih njenih studenata.

Kompleks SAA je smešten na Aerodromu Vršac, koji je 4 kilometra udaljen od centra grada.

Karakteristike Kompleksa u Vršcu su jedinstvene, što ih čini nedostižnim od strane konkurentskih pružalaca obuke.

AERODROM

SAA poseduje Aerodrom Vršac, koji ima tri piste – 1000 metara dugačku betonsku pistu i dve travnate piste, dužine 800, odnosno 600 metara. Travnate piste se koriste u ranim fazama obuke kako bi se obezbedila pomoć studentima u njihovim prvim poletanjima i sletanjima. Vremenom, u skladu sa poboljšanjem njihovih veština, studenti počinju da koriste betonsku pistu u svojoj obuci.

VAZDUŠNI PROSTOR

Aerodrom Vršac ima na raspolaganju 1700 kvadratnih kilometara vazdušnog prostora koji se koristi isključivo za školovanje pilota. Ovo omogućava SAA neometano izvođenje letačke obuke u najbezbednijem mogućem okruženju, bez mogućnosti ometanja od strane drugog saobraćaja. Na Aerodromu Vršac i u njegovoj blizini nalaze se sledeća navigaciona sredstva na raspolaganju u toku obuke: NDB, VDF, VOR i DME. Aerodrom se nalazi blizu beogradskog međunarodnog aerodroma, gde se mogu sprovoditi sofisticirane faze obuke.

AERODROMSKI KONTROLNI TORANJ

Aerodrom Vršac se nalazi u kontrolisanom vazdušnom prostoru koji je u nadležnosti službe aerodromske kontrole letenja (aerodromskog kontrolnog tornja) smeštene na aerodromu. Ovo omogućava studentima da, od prvog dana obuke, nauče kako da komuniciraju sa kontrolorima letenja i priprema ih za stvarni svet.

OSTALI KAPACITETI

U aerodromskom kontrolnom tornju se nalazi Aerodromski prijavni biro koji pruža meteorološke usluge dvadeset četiri sata, sedam dana u nedelji.

Akademija poseduje potpuno novo vozilo hitne pomoći, kao i vatrogasno i „follow me” vozilo.

SMEŠTAJ

SAA je razvila partnerstvo sa Hotelom „Srbija” u Vršcu u cilju obezbeđivanja smeštajnih kapaciteta za svoje buduće studente. Sve dodatne informacije o hotelu „Srbija” mogu se pronaći na njihovom vebsajtu: www.hotelsrbija.rs. Postoje četiri moguće opcije: samo smeštaj, smeštaj sa doručkom, polu-pansion (doručak i večera) i pun pansion. Molimo vas da nas kontaktirate radi dobijanja informacija o trenutnim cenama.

Kompleks Vazduhoplovne akademije u Beogradu

Beograd je glavni grad Republike Srbije i, sa više od 2 miliona stanovnika, jedan je od najvećih gradova u Istočnoj Evropi. Centar za obuku kontrolora letenja se nalazi na međunarodnom aerodromu „Nikola Tesla”, u Beogradu.

Flota

SMATSA Vazduhoplovna akademija je nedavno investirala u osavremenjivanje svoje flote koja se sastoji iz:

Cessna 172S
Broj vazduhoplova u floti: 8
Broj sedišta: 4
Brzina krstarenja: 122 čvora

Cessna 172N
Broj vazduhoplova u floti: 10
Broj sedišta: 4
Brzina krstarenja: 122 čvora

Cessna 310T
Broj vazduhoplova u floti: 2
Broj sedišta: 4
Brzina krstarenja: 191 čvor

Alsim ALX FNPT II simulator
Broj simulatora u floti: 1
Broj sedišta: 2

Ovlašćenja

SMATSA Vazduhoplovna akademija je ovlašćena od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (DCV) za sprovođenje i organizovanje obuke u skladu sa JAR-FCL 1.

Kliknite ovde radi otvaranja našeg zvaničnog sertifikata koji je izdao DCV Republike Srbije.

Dozvole koje izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije su ekvivalentne dozvolama izdatim od strane bilo koje druge ovlašćene pilotske akademije u Evropi.

Izvor: vrsaconline.com

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *