Savremena domaća drama

209
0
SHARE

Nedelja 22 januar, početak od 20:00h, mala scena Narodno pozorište “Sterija”

Premijera Leon Kovke, Režija Faud Tabučić

Leon Kovke je izrazito posvećen psihološkoj analizi svojih dramskih junakinja. One su u njegovim dramama nosioci i drame i celokupne ideje dela, što je još jedan od ređih kvaliteta savremen domaće drame, ali i dramske književnosti u celini. Ženske uloge od nosećih do epizodnih u njegovom slučaju pisane su studiozno i efektno do virtuoznosti. Radi se o plodnom dramskom autoru koji piše u širokom dijapazonu žanrova od trilera, preko vodvilja i intimističke drame, do komada za decu u obliku savremene bajke. On prema rečima Radomira Putnika ne pripada korpusu dramskih pisaca koji „uvek pišu jednu istu dramu“. Iako je njegov dramski rukopis prepoznatljiv, odraz njegove individualnosti u savremenoj srpskoj dramskoj književnosti pripada i sposobnosti da čitaoca iznenađuje uvek neočekivano novim delom u svakom smislu – od uopšeno žanrovskog, do estetskog i tematskog okvira.

„Leon Kovke je pisac „lake ruke“. Kovke se kao autor ne muči kombinujući zbivanja sa motivacijom postupaka svojih dramskih junaka. Kod ovog autora događaji se nižu prirodnim putem – i kada je reč o realističkom ili naturalističkom viđenju moralnog pitanja koje predstavlja okosnicu drame – čime se odlikuju ne samo „dobri tehničari“, već i samosvojni pisci koji su izgradili autonomni dramski svet“ ističe Radomir Putnik u pogovoru Kovkeove zbirke Šest drama.[1]

„Viktimološka priča , drama Leona Kovkea koju smo želeli da postavimo na vršačku scenu, nastaje kao replika na Zoološku priču Edvarda Olbija. Ona na neki način kruniše autentičnost i suverenost ovog dramskog pisca. U fokusu drame jesu dve žene uzročno posledično vezane neminovnošću jednog od viktimoloških zakona prema kome se počinilac zločina i žrtva pre tragičnog susreta moraju sresti bar jednom. Maja i Nensi, glavne junakinje, kao prototipi ličnosti mnogih mladih žena današnjice, u neprestanom sukobu sa društvom koje ih i rađa i žrtvuje u isto vreme, okosnica su ideje o osudi prikrivenog i transparentnog nasilja nad ženama i nasilja kao takvog“ otkriva Ivan Đorđević, direktor i glumac NP „Sterija“.

Muzej pozorišne umetnosti Srbije je ustanova kulture od nacionalnog značaja. U Muzeju se čuva teatrološka građa koja svedoči o razvoju pozorišta u Srbiji od XIII veka do danas. Muzejski fond čine predmeti značajni za naučna istraživanja ili amatersko proučavanje klasične dramske, operske i baletske umetnosti kao i novih multimedijalnih scenskih formi. Uz građu koja se odnosi na institucije, Muzej pozorišne umetnosti Srbije prikuplja i materijale značajne za profesionalne biografije pozorišnih stvaralaca, ali i svedočanstva o privatnom životu umetnika.Dragocene prepiske, fotografije, školska svedočanstva i brojni lični predmeti pomažu onima koji se time istraživački bave da upotpune sliku o određenim epohama, odnosno o institucijama i ljudima koji su u njima živeli i radili.

Nova saradnja institucija, Narodnog pozorišta „Sterija“ i Pozorišnog muzeja Srbije, otvorila se kao pogodnost kada je već uspostavljen preliminarni dogovor sa autorom drame koji je najpre kao pojedinac, a potom i predstavnik značajne institucije kulture pružio svesrdnu pomoć i podršku vršačkom teatru u borbi za bolje pozorište u kome će u budućnosti više pažnje biti posvećeno savremenom domaćem dramskom piscu. Ivan Đorđević takođe naglašava da nema mnogo pozorišnih stvaralaca koji su spremni da prihvate i razumeju skromne uslove rada u kojima NP „Sterija“ funkcioniše.

„Ova saradnja omogućava bolji plasman informacija o radu NP „Sterija“ ali i razmenu rezultata rada na polju pozorišnih istraživanja kojima se i naši zaposleni takođe bave. Momčilo Kovačević (Leon Kovke) je sam po sebi izuzetan resurs i istinski predstavnik elitnog sloja domaćih pozorišnih stvaralaca. To je čovek koji je i sam puno radio za pozorište, film i televiziju. On je dramski pisac naše mladosti. Filmovi za koje je pisao scenarija obeležili su 80-te godine naše kinematografije, a pojavljuje se i kao koautor sa Brankom Milićevićem u kultnom serijalu „Kocka, kocka, kockica“ za koju je napisao više od 170 epizoda. Aktivno piše i danas. Kao što obično i biva, grandiozne stvaralačke ličnosti pre svega jesu skromni, jednostavni i pošteni ljudi. To je našu saradnju dodatno učvrstilo, a mene lično ohrabrilo na putu za bolje pozorište kome pripadam pre svega kao glumac “ ističe Ivan Đorđević.

Viktimološka priča koju za našu Malu scenu „Tomislav Pejčić“ priprema reditelj Fuad Tabučić, deo je nove inicijative NP „Sterija“ sa sloganom „Šansa za mlade “ jer će se osim ambicijom da u prvi plan stavi mlade akademske umetnike našeg grada, pozorište voditi idejom da se i tokom procesa rada na predstavi u komunikaciji sa mladom publikom i kroz radionice i predavanja bavi pitanjima položaja mladih žena u društvu današnjice.
„Velikodušan gest dramskog pisca koji nam je ustupio prava na tekst i podrška Grada za nas jesu dodatna motivacija da se potrudimo i publiku NP „Sterija“ iznenadimo predstavom koja će po mnogo čemu prevazići sve što smo do sada radili za našu Malu scenu“ dodaje Đorđević i najavljuje novu premijeru već polovinom decembra meseca 2016.

Izvor: vrsaconline.com

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *