Jedna taksa za ozakonjenje svih pomoćnih i ekonomskih objekata koji pripadaju jednom vlasniku

125
0
SHARE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije odbacilo je tvrdnje medija da se seljacima uvode novi nameti.

Prema Zakonu o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015) za seoska domaćinstva predviđene su posebne olakšice, jer je omogućeno poljoprivredniku da plati samo jednu taksu za sve svoje objekte.

Postupak ozakonjenja predviđa da je za pomoćne i ekonomske objekte potrebna minimalna tehnička dokumentacija, što dodatno olakšava postupak i smanjuje troškove seoskih domaćinstava.

Za sve pomoćne i ekonomske objekte koji se nalaze na istoj, ili na dve ili više katastarskih parcela i pripadaju istom vlasniku, plaća se jedna taksa od 5.000 dinara za ozakonjenje svih pomoćnih objekata, umesto po 5.000 dinara za svaki od tih objekata.

Zakon o ozakonjenju objekata (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2015) je donet kako bi svi građani pod najpovoljnijim uslovima i uz minimalnu dokumentaciju mogli da ozakone pre svega kuće i stanove u kojima žive, ali i sve druge objekte koji su decenijama građeni bez dozvole.

Prema bazi nelegalno izgrađenih objekata, broj bespravno podignutih ekonomskih objekata iznosi 242.964, a pomoćnih 718.973, što zajedno čini gotovo polovinu od ukupno 2.041.936 nelegalnih objekata.

Izvor: Paragraf.rs; Press služba Vlade Republike Srbije

SHARE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *